Sunday, December 29, 2013

موظف دولة

رحت على إحدى الدوائر الرسمية كرمال خلص معاملة وبطبيعة الحال كانت المعاملة كتير خرى وهيدا شكلو للموظف الغير ودود والغير مسؤول:

No comments:

Post a Comment